Beter Leven Keurmerk

Keurmerk voor vlees, kip en eieren

Het Beter Leven Keurmerk is in 2017 ontwikkeld door De Dierenbescherming om diervriendelijke producten te ondersteunen en consumenten meer inzicht te geven over de leefomstandigheden van de dieren.

Het keurmerk beter leven is opgebouwd in drie verschillende groepen, 1-ster, 2-sterren en 3-sterren. Hieronder wordt kort toegelicht waar elke ster voor staat.

Beter leven 1 ster

Let op: beter leven 1 ster valt niet onder de top keurmerken

Eén ster staat voor een grote verbetering van dierenwelzijn. Deze wordt
toegekend aan producten die een belangrijke stap in de goede richting
zijn.

Beter leven 2 sterren 

Twee sterren staan voor producten die qua dierenwelzijn beter scoren,
maar nog niet zo goed als biologische producten. De dieren krijgen bij 2 sterren meer ruimte en mogen naar buiten.

Beter leven 3 sterren

Biologische producten krijgen drie sterren. De kwaliteitseisen zoals de
Dierenbescherming die heeft gesteld aan het welzijn van de dieren zijn in
afspraken met de producent vastgelegd en ze worden gecontroleerd door
een onafhankelijke instantie.

Informatie over dit keurmerk

Keurmerkeigenaar De dierenbescherming
Website www.beterleven.dierenbescherming.nl
Controle door onafhankelijke derde partij  
Geaccrediteerd  

Productgroepen met dit keurmerk

Toepassingen van het Beter Leven Keurmerk

PS in foodservice kent verschillende diensten waarin dit keurmerk terugkomt.

foodbook ps in foodservice Ben je op zoek naar producten die voldoen aan dit keurmerk? Bekijk deze hier in het PS FoodBook. Het FoodBook is een productdatabase waar je voor meer dan 250.000 producten productinformatie kan inzien.
Wanneer je als foodservicebedrijf op zoek bent naar de duurzaamheid van jouw assortiment, vind je deze terug in de duurzaamheidsanalyse. Deze is beschikbaar voor klanten van PS in foodservice.
Het Beter Leven Keurmerk is ook opgenomen binnen de Monitor Gezonder eten & drinken van Foodstep. Deze monitor meet hoe gezond en duurzaam jij jouw assortiment inkoopt. De Monitor Gezonder eten & drinken is gebaseerd op de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum en de richtlijnen van PIANOo.