Boederij Zuivel Keurmerk

Keurmerk voor melk producten

Informatie over dit keurmerk

Op de zuivelboerderij is de gehele keten, van melkvee tot eindproduct, in één hand. Het keurmerk is merkenrechtelijk beschermd en voor het gebruik gelden strenge regels, ook voor kwaliteit en hygiëne. Het keurmerk is een initiatief van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders. Deze ziet toe op de naleving van de specificaties voor de bereiding van Echte Boerderijzuivel.

 

Keurmerkeigenaar Bond van Boerderij-Zuivelbereiders
Website www.boerderijzuivel.nl
Controle door onafhankelijke derde partij   controle door bond van boerderij-zuivelbereiders
Geaccrediteerd

Toepassingen van het keurmerk

PS in foodservice kent verschillende diensten waarin dit keurmerk terugkomt.

foodbook ps in foodservice Ben je op zoek naar producten die voldoen aan dit keurmerk? Bekijk deze hier in het PS FoodBook. Het FoodBook is een productdatabase waar je voor meer dan 250.000 producten productinformatie kan inzien.

Komt terug in de volgende productgroepen

  • Zuivel & Ei