Global G.A.P Keurmerk

Keurmerk voor agrarische producten

Informatie over dit keurmerk

G.A.P. staat voor Good Agricultural Practice. GlobalG.A.P keurmerk is opgesteld door Europese retailers voor agrarische producten. De GLOBALG.A.P. standaard is ontwikkeld als minimum norm waaraan viskwekers moeten voldoen om toegelaten te worden in de supermarkt schappen: alle Nederlandse supermarktketens hebben deze certificering beleidsmatig als minimum vereist.

Het keurmerk richt zich vooral op voedselveiligheid en traceerbaarheid van voeding. Daarnaast omvat het keurmerk ook de wensen van de consument.

Voor dit keurmerk moeten telers zich aan de nationale wet houden en aan de aanbevelingen die de GLOBALG.A.P stelt. De aanbevelingen worden elke twee jaar aangepast. De aanpassingen zijn gebaseerd op veranderingen in de maatschappij en inzichten vanuit de landbouw.

 

Keurmerkeigenaar GLOBAL G.A.P
Website www.globalgap.org
Controle door onafhankelijke derde partij  
Geaccrediteerd  

Toepassingen van het keurmerk

PS in foodservice kent verschillende diensten waarin dit keurmerk terugkomt.

foodbook ps in foodservice Ben je op zoek naar producten die voldoen aan dit keurmerk? Bekijk deze hier in het PS FoodBook. Het FoodBook is een productdatabase waar je voor meer dan 250.000 producten productinformatie kan inzien.

Komt terug in de volgende productgroepen

  • Mens & Milieu
  • Groente & Fruit