Groepskalfsvlees Keurmerk

Keurmerk voor kalfsvlees

Informatie over dit keurmerk

Bij het fokken van groepskalveren voor vlees met het Groepskalfskeurmerk worden eisen gesteld aan de huisvesting, het voer en dierenwelzijn. Het fokbedrijf moet daarnaast deelnemer zijn aan de regeling PVE/IKB voor Integraal Ketenbeheer. Onthoornen is verboden bij het Groepskalf-keurmerk, per hok moeten minimaal vier dieren worden gehuisvest, die (afhankelijk van hun grootte) 1,6 tot 1,8 m2 vloeroppervlak tot hun beschikking hebben.

De dieren mogen maximaal acht weken individueel worden gehuisvest, waarbij onderling visueel en beperkt sociaal contact met andere dieren mogelijk moet zijn. Er moet enige daglichttoetreding aanwezig zijn en een goede ventilatie.

De dieren moeten, naast melk, dagelijks een bepaalde hoeveelheid vast voedsel krijgen. Groeibevorderaars en geneesmiddelen mogen niet met het voer worden gegeven, alleen op recept van een dierenarts. Ook worden er eisen gesteld aan het hemoglobinegehalte van het bloed, om te voorkomen dat de dieren (omwille van het witte vlees) aan
bloedarmoede lijden.

 

Keurmerkeigenaar Stichting Groepskalfsvlees
Controle door onafhankelijke derde partij  
Geaccrediteerd  

Toepassingen van het keurmerk

PS in foodservice kent verschillende diensten waarin dit keurmerk terugkomt.

foodbook ps in foodservice Ben je op zoek naar producten die voldoen aan dit keurmerk? Bekijk deze hier in het PS FoodBook. Het FoodBook is een productdatabase waar je voor meer dan 250.000 producten productinformatie kan inzien.

Komt terug in de volgende productgroepen

  • Vlees