Halal Plus Keurmerk

Keurmerk voor

Informatie over dit keurmerk

Halal Plus waarborgt de hele keten vanaf het fokproces van het dier en het telen van landbouwproducten tot en met het verpakken van het eindproduct. Daarnaast zijn de producten biologisch.

Moslims die in Europa wonen eisen over het algemeen vlees dat is geslacht volgens de voorschriften van de islamitische wet. Vlees dat volgens de islamitische eisen is geslacht wordt ‘halal’ genoemd.

Overigens gaat het begrip ‘halal’ verder dan vlees dat op een bepaalde manier is geslacht. ‘Halal’ staat voor alles wat vanuit de Koran als goed en rein kan worden gezien.

 

KeurmerkeigenaarStichting HalalCorrect Certification
Websitewww.halalcorrect.com
Controle door onafhankelijke derde partij 
Geaccrediteerd 

Toepassingen van het keurmerk

PS in foodservice kent verschillende diensten waarin dit keurmerk terugkomt.

foodbook ps in foodserviceBen je op zoek naar producten die voldoen aan dit keurmerk? Bekijk deze hier in het PS FoodBook. Het FoodBook is een productdatabase waar je voor meer dan 250.000 producten productinformatie kan inzien.

Komt terug in de volgende productgroepen

  • Vlees
  • Mens & Milieu