Keten Duurzaam Rundvlees Keurmerk

Keurmerk voor rundvlees

Informatie over dit keurmerk

Keten Duurzaam Rundvlees is een keurmerk waarbij rekening gehouden is met duurzaamheid en dierenwelzijn.
Zo vindt bijvoorbeeld de dierhouderij, de slacht en de verwerking geheel in Nederland plaats, krijgen de runderen vooral lokaal voer, leven ze in ruime stallen en niet op volledige roostervloeren, en worden ze niet gecastreerd of gebrandmerkt.

 

Keurmerkeigenaar Keten duurzaam rundvlees
Website www.ketenduurzaamrundvlees.nl
Controle door onafhankelijke derde partij  
Geaccrediteerd  

Toepassingen van het keurmerk

PS in foodservice kent verschillende diensten waarin dit keurmerk terugkomt.

foodbook ps in foodservice Ben je op zoek naar producten die voldoen aan dit keurmerk? Bekijk deze hier in het PS FoodBook. Het FoodBook is een productdatabase waar je voor meer dan 250.000 producten productinformatie kan inzien.

Komt terug in de volgende productgroepen

  • Vlees