Oorsprongsbenaming op het etiket

Sinds 13 december 2014 is het verplicht het land van oorsprong te vermelden indien:

 • Consument anders misleid wordt (Keniaanse koffie, echter gebrand in Hamburg dus herkomst is daarmee Duitsland) of
 • Voor producten als ‘niet verwerkt/vers vlees’ van varkens, schapen, geiten en pluimvee in aanvulling op de bestaande verplichting voor rundvlees. Vermeld dient te worden waar het vlees vandaan komt en indien verschillend vermeld moet vermeld worden waar het is geboren, gefokt en geslacht of
 • Herkomst wordt vrijwillig vermeld maar wijkt af van primaire ingrediënt (stel: Hollandse tomatensap, waarbij de sap productie weliswaar in Nederland heeft plaatsgevonden maar er meer dan 50% tomaten (= primaire ingrediënt) uit bijvoorbeeld Italië in zijn verwerkt.)

Ook het land van oorsprong kan aangeduid worden in PS, evenals de vermeldingen voor vlees.

Voor deze producten geldt verder een oorsprongsbenaming, hier moet de regio aangeduid worden:

 • Honing
 • Verse groenten en fruit
 • Olijfolie

Regels inzake oorsprong- en herkomstvermelding volgens  uitvoeringsverordening (EU) nr. 2018/775

Het land van oorsprong of de plaats van herkomst van een primair ingrediënt dat niet hetzelfde of dezelfde is als het vermelde land van oorsprong of de vermelde plaats van herkomst van een levensmiddel, wordt op de volgende wijze vermeld:
a. Middels één van de volgende verwijzingen naar een geografisch gebied:

 • „EU”, „niet-EU” of „EU en niet-EU”, of
 • de regio, of ieder ander geografisch gebied in verschillende lidstaten dan wel in derde landen, indien als zodanig omschreven in het internationaal publiekrecht of indien goed begrepen door normaal geïnformeerde gemiddelde consumenten, of
 • de FAO-visserijzone, of het zee- of zoetwaterlichaam, indien als zodanig omschreven in het internationaal recht of indien goed begrepen door normaal geïnformeerde gemiddelde consumenten, of
 • de lidstaat of de lidstaten, of het derde land of de derde landen, of
 • de regio, of ieder ander geografisch gebied in een lidstaat dan wel in derde landen, indien als zodanig omschreven in het internationaal publiekrecht of goed begrepen door normaal geïnformeerde gemiddelde consumenten, of
 • het land van oorsprong of de plaats van herkomst overeenkomstig de specifieke bepalingen van de Unie met betrekking tot het primaire ingrediënt of de primaire ingrediënten als zodanig;

b) of middels een vermelding als volgt: „(naam van het/de primaire ingrediënt(en)) is/zijn niet afkomstig van (het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het levensmiddel)” of iedere andere soortgelijke formulering die naar verwachting dezelfde betekenis heeft voor de consument.

Bronnen: Europese Verordening (EG) 1169/2011 en Uitvoeringsverorderning (EU) 2018/775