Voeding voor Nierpatiënten

Voeding en beweging zijn twee basiselementen van een goede gezondheid. Voor nierpatiënten zijn ze extra belangrijk, omdat ze kunnen helpen om de verergering van nierschade af te remmen of zelfs tot stilstand te brengen.

Voor meer informatie over Voeding voor nierpatiënten kun je terecht op deze pagina van de Nierpatiënten Vereniging Nederland.