Wettelijke verplichtingen op een etiket

Op het etiket van een voorverpakt levensmiddel moet eerlijke en duidelijke informatie staan zodat de consument weet wat hij koopt en consumeert.

Enkele standaard vermeldingen zijn:

  • Benaming levensmiddel
  • Lijst van ingrediënten (KWID, allergenen)
  • Voedingswaarde
  • Land van oorsprong of plaats van herkomst
  • Netto hoeveelheid
  • Bijzondere bewaarvoorschriften en/of gebruiksvoorwaarden
  • De naam of handelsnaam en volledige adres merkeigenaar
  • Gebruiksaanwijzing, indien van toepassing
  • Alcoholvolumegehalte indien >1.2%
  • Houdbaarheidstermijn (THT of TGT)

Alle bovenstaande eisen moeten ook beschikbaar zijn bij verkoop via een webshop, behalve de houdbaarheid.

Deze eisen kunnen afwijken als het een levensmiddel is voor directe verkoop, als de verpakking kleiner is dan 10cm2 of voor bepaalde productgroepen.

Voor een verwijzing naar de Europese wetgeving waarin bovenstaande eisen zijn vastgelegd verwijzen wij je naar Verordening 1169/2011.  De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu heeft een praktisch artikel geschreven over de interpretatie van deze wetgeving. Bekijk ook het overzicht van de FAVV met betrekking tot de etiketteringswetgeving die in België van toepassing is.

Raadpleeg bij vragen over deze vereisten een gespecialiseerd bureau in levensmiddelenwetgeving, zoals AMNorman, Hygieia, KTBA of Normec Label & Specifications.