AMNorman

Bijstand kwaliteitsbeleid en certificatie

AMNorman kan jou bijstaan in alle aspecten van kwaliteitsbeleid en certificatie. Deze bijstand kan verschillende vormen aannemen: advies, opleiding, aanleveren van templates of software, implementatie of insourcing van medewerkers. De samenwerking kan projectmatig of in regie. Ze kan een volledig certificatietraject inhouden of zich beperken tot afzonderlijke elementen.

AMNorman is Qfor gecertificeerd en een erkend opleidingsverstrekker en adviseur door Alimento. AMNorman telt 4 door Ovocom gerefereerde FCA consulenten.

De medewerkers van AMNorman zijn volledig vertrouwd met het verwerken van productdata voor PS in foodservice. Desgewenst kunnen zij op een vlotte en efficiënte manier alle productinformatie voor je borgen bij PS.