GS1

Voor retail

GS1 is een database waar met name de retail op aangesloten is. GS1 borgt naast logistiek, ook de etiketinformatie.
Producenten die productinformatie in GS1 hebben kunnen deze beschikbaar maken voor PS.

PS heeft de koppeling met GS1 gemaakt en deze wordt actief onderhouden. Zo kan – op verzoek van een producent – informatie van de ene database naar de andere worden doorgezet zonder extra handwerk.

Voor producenten die willen publiceren via GS1 is het belangrijk te realiseren dat informatie veelal beperkt is tot hetgeen op het etiket staat. Deze informatie is vaak niet toereikend voor de productinformatie die foodservice vraagt/eist.