Personalised Nutrition & Health

Programma voor persoonlijke voedseladviezen

Het consortium Personalised Nutrition and Health, een initiatief van TNO en Wageningen University & Research, doet onderzoek naar technologie en kennis die nodig is om gepersonaliseerd voedings- en gezondheidsadvies op grote schaal mogelijk te maken. ‘Advies op maat’ helpt mensen gezond gedrag aan te leren en te behouden, en heeft grote potentie in het voorkomen en bestrijden van onder andere overgewicht en diabetes.

In het internationale consortium werken diverse wetenschappelijk disciplines met elkaar samen: van life sciences en gedragswetenschappen tot data-analyse en sensortechnologie. Wij zijn één van de partners van het project. Wij leveren productinformatie voor de te ontwikkelen applicaties.

Samen met de partners worden de technologie en kennis omgezet naar effectieve, gepersonaliseerde en wetenschappelijk onderbouwde producten en diensten die mensen helpen gezondere keuzes te maken in de aankoop, bereiding en consumptie van voedingsmiddelen. De producten en diensten sluiten aan bij wat mensen lichamelijk nodig hebben, maar passen ook bij hun persoonlijkheid en sociale omgeving.